FINALITAT DE LA TAULA LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

Situar la figura de Lluís Domènech i Montaner al nivell prominent que li correspon en el marc del Modernisme.
Difondre les aportacions de Domènech i Montaner en els àmbits que va crear.
Com a culminació de les activitats realitzades entre el 2017 i el 2022, organització de l’any Domènech i Montaner el 2023.

Escala del Palau Montaner a Barcelona (Imatge: CEDIM)


Entrades populars