Objectius de la Taula Lluís Domènech i Montaner

Difondre al públic en general el patrimoni domenequià.

Portar a terme, de manera mancomunada, tota mena d'activitats i projectes per posar de relleu la figura i obra universal de Lluís Domènech i Montaner, mitjançant activitats, conferències, rutes, congressos, exposicions, edicions i publicacions, activitats formatives a escoles i instituts, entre d’altres.

Establir contactes i col·laboracions amb d’altres entitats nacionals i internacionals que tinguin objectius similars.

Promocionar activitats turísticoculturals basades en el coneixement del patrimoni i l’obra de Lluís Domènech i Montaner.

Assessorament patrimonial sobre els edificis domenequians per tal de portar a terme la seva preservació i/o restauració.

Escala de la Casa Navàs a Reus (Imatge: Agència Reus Promoció)

Entrades populars