Fundació Lluís Domènech i Montaner

La Fundació Lluís Domènech i Montaner neix amb voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l’obra d’un dels personatges més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX i del primer quart de segle XX.

La seva biografia marcada per una excepcional trajectòria, ha quedat inexplicablement ignorada, i fins i tot menystinguda, davant de la fortalesa mediàtica d’altres propostes històriques o artístiques. Conscients dels seus valors i de la importància que té per al nostre propi moment històric, la recuperació i el reconeixement de personatges tan singulars i de llur context, un nombrós grup d’investigadors, acadèmics, catedràtics, historiadors, escriptors i sobretot familiars i admiradors de la seva obra en general, han promogut la creació d’un ens cultural que es fixi com a objectiu treure d’aquest oblit injustificat la seva memòria, difondre els seus treballs, pensament, escrits, i la seva obra, artística i arquitectònica.

A nivell internacional, la Fundació vol difondre l’obra domenequiana com a paradigma i figura cabdal del Modernisme català, posant en relleu les connexions i complicitats amb els moviments culturals europeus contemporanis.

Fer visible la seva aportació polièdrica, certament de la màxima actualitat, el seu innegable progressisme, la seva sorprenent capacitat de creació i d’innovació.

El lloc web de la Fundació es crea com a plataforma col·laborativa, que fomenta la relació entre l’àmbit acadèmic, científic, professional i ciutadà, basat en el rigor i la claredat de la informació que es posa a lliure disposició del públic interessat.

L’esperit de la Fundació va dirigit a exercir de forma voluntària, responsable, lliure, independent i solidària la seva tasca, en benefici del bé comú i l’interès social.

Cúpula revestida de ceràmica de l'Hospital de Sant Pau (Imatge: Institut Municipal del Paisatge Urbà)

Entrades populars